Your browser does not support JavaScript!
分類清單
陳大成臨床講師

現職

服務機關

服務部門系所

職稱

彰化基督教醫院

神經科

專科醫師

中山醫學大學

醫學系/神經內科學科

臨床講師


學歷:

中國醫藥學院醫學系畢醫學碩士                                                                                          

 

專長:

(1) 腦血管疾病

(2) 腦血管超音波檢查

(3) 頭痛

(4) 癲癇症